Giỏ hàng

Chính sách bảo mật thanh toán

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác cổng thanh toán. Các nguyên tắc và quy định về bảo mật thông tin tài chính theo quy định của PayPal bao gồm:

  1. PayPal giữ an toàn cho các giao dịch của người mua, không chia sẻ thông tin tài chính đầy đủ của người mua với người bán.

  2. PayPal theo dõi các giao dịch 24/7. 

  3. Mã hóa PayPal giữ các giao dịch trực tuyến của người mua được bảo vệ xuyên suốt.

  4. Khách hàng nên liên hệ ngay với PayPal khi có điều đáng ngờ để được bảo vệ, tránh bị mất tiền do gian lận. Chú ý: PayPal sẽ không bao giờ hỏi khách hàng thông tin nhạy cảm trong email nên khách hàng cần cẩn trọng với các email này. 

  5. Nếu giao dịch có vấn đề thì PayPal sẽ giữ tiền cho đến khi vấn đề được giải quyết.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN CỦA ALPHA AMERICA (AA) ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG: 

  1. AA không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối tác cổng thanh toán PayPal được ủy quyền.

  2. AA chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng và địa chỉ giao / nhận hàng.

  3. AA cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT www.alpha-america.com.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI