Giỏ hàng

Dự án

1. NHẬP KHẨU

  • Nhập khẩu nội dung giấy và số phục vụ cộng đồng người Việt tại nước ngoài hay người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam;
  • Hướng đến là đại diện cho các nhà xuất bản, nhà phát hành tại Việt Nam đưa sách ra thế giới;
  • Sản xuất những tựa sách bằng Tiếng Anh để giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, du lịch, con người… Việt Nam.

2. XUẤT KHẨU

  • Xuất khẩu sách ngoại văn, tạp chí về Việt Nam;
  • Xuất khẩu dữ liệu số của các trường đại học danh tiếng, các chương trình giáo dục, đào tạo tiên tiến về Việt Nam;
  • Xuất khẩu công cụ giảng dạy STEM – khoa học - ngoại ngữ và các chương trình du học tại chỗ.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI